headerimage
Home Strategia powiatu 2013-2020


Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sala01.jpg
Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 czerwca 2013 06:07

Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020 została przygotowana w wyniku trwających ponad rok prac, prowadzonych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego oraz ekspertów FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu Powiatu, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni Powiatu. Dokument uwzględnia wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach szerokiej debaty publicznej, której elementem były w szczególności 3 sesje strategiczne i spotkania konsultacyjne.

Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/314/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2013 roku.

 

Kliknij i pobierz Strategie Rozwoju Powiatu Krakowskiego

 
Designed by BRF