headerimage
Home Projekty


Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sala01.jpg
Projekty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 czerwca 2013 09:41

Biuro ds. Rozwoju i Funduszy Strukturalnych zrealizowało 3 projekty w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie”,

„Modernizacja obiektów – domów pomocy społecznej w Powiecie Krakowskim”,

„Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Krakowskiego”.

 
Designed by BRF