headerimage
Home Dokumenty archiwalne


Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sala02.jpg
Dokumenty archiwalne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 czerwca 2013 09:42

Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2008-2013 została przyjęta przez Radę Powiatu w Krakowie dnia 28 grudnia 2007 roku. Dokument zawierał podstawowe wytyczne dla polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd Powiatu, a jego realizacja miała zapewnić trwały i zrównoważony rozwój. Strategia odegrała istotną rolę, przede wszystkim jako instrument w procesie pozyskiwania zewnętrznych środków kierowanych do Powiatu oraz jako plan działań natury społecznej i gospodarczej, z powodzeniem realizowany w ostatnich latach. Szereg istotnych dla Powiatu zmian, zarówno w przestrzeni wewnętrznej, jak i w otoczeniu, sprawił, że pojawiła się konieczność dokonania analizy, korekty i uzupełnienia dokumentu strategicznego z roku 2007.

 
Designed by BRF