headerimage
Home Projekty Modernizacja DPS-ów


Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sala_wizualizacja.jpg
Modernizacja obiektów – domów pomocy społecznej w Powiecie Krakowskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 marca 2011 03:57

Projekt pn. „Modernizacja obiektów – domów pomocy społecznej w Powiecie Krakowskim” zrealizowano w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B – Opieka Społeczna. Projekt został wykonany w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach oraz Karniowicach.


Okres realizacji projektu: 13.07.2009 – 31.05.2011 r.

Całkowity koszt projektu wynosi: 738 562,64 zł.

Kwota dofinansowania:  516 993,85 zł, co stanowi 70%.

Wkład własny: 221 568,79 zł.

 

Ogólnym celem projektu jest poprawa stanu technicznego obiektów z zakresu opieki społecznej oraz wzrost poziomu jakości i warunków życia ich mieszkańców. Osiągnięcie ww. celu wpłynie na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej na obszarze województwa małopolskiego w zakresie zapewnienia opieki społecznej oraz poprawy zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępność obiektów z zakresu opieki społecznej, w tym w szczególności DPS oraz poprawa ich stanu technicznego. Zmodernizowano budynek „B” Domu Pomocy Społecznej w Owczarach oraz budynek DPS w Karniowicach. W Domu Pomocy Społecznej w Owczarach w ramach projektu, modernizacja objęła m.in. ocieplenie ścian i wykonanie tynków zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu ostatniej kondygnacji oraz wymianę instalacji c.o. W Domu Pomocy Społecznej w Karniowach została wykonana modernizacja dźwigu osobowego, podjazdów oraz stropodachu.

 

 
Designed by BRF