headerimage
Home Start


Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sala_wizualizacja.jpg
portal15 testowy
Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2011 10:12

Projekt pn. „Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Krakowskiego” uzyskał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt zrealizowano na terenie siedmiu jednostek Powiatu Krakowskiego, dla których jest on organem prowadzącym :
1.      Dom Dziecka w Sieborowicach
2.      Zespół Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Miękini
3.      Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach
4.      Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach
5.      Dom Pomocy Społecznej w Batowicach
6.      Dom Pomocy Społecznej w Owczarach
7.      Dom Pomocy Społecznej w Czernej.
Bezpośrednim celem realizacji projektu, polegającym na wybudowaniu instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie sytemu solarnego ww. obiektach jest zwiększenie wykorzystywania OZE (Odnawialne źródła energii) dzięki zastosowaniu energii słonecznej.

Więcej…
 
Modernizacja obiektów – domów pomocy społecznej w Powiecie Krakowskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 marca 2011 03:57

Projekt pn. „Modernizacja obiektów – domów pomocy społecznej w Powiecie Krakowskim” zrealizowano w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B – Opieka Społeczna. Projekt został wykonany w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach oraz Karniowicach.


Okres realizacji projektu: 13.07.2009 – 31.05.2011 r.

Całkowity koszt projektu wynosi: 738 562,64 zł.

Kwota dofinansowania:  516 993,85 zł, co stanowi 70%.

Wkład własny: 221 568,79 zł.

 

Więcej…
 
Budowa sali gimnastycznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 marca 2009 10:02


Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W celu rozwiązania problemów wynikających z braku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie, (dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski) oraz Szkole Podstawowej Nr 2 (Gmina Skawina) władze tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego powzięły decyzję o wspólnych działaniach zmierzających do uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich. Pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Skawina zostało zawarte 29 kwietnia 2008 roku porozumienie określające zasady wspólnej realizacji i finansowania wspólnego projektu. Stroną, która przygotowała projekt, oraz zajęła się jego wdrożeniem jest Powiat Krakowski.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2
Designed by BRF